EEN TOELICHTING op de GEGEVENS


WAARIN IS ONZE PAGINA WELLICHT ANDERS DAN ANDERE ??


Op de site staan de ondertrouw Ún het kerkelijk huwelijk als wettelijk vermeld.
Zo ook bij overlijden en begraven; immers tussen de diverse plaatsen zijn er grote
verschillen van vermelden, datum van: aangifte, inschrijven en het betalen van Impost.
Deze staan op de site allemaal als overlijden tenzij de betreffende datum bekend is.
Dan worden zowel o.tr. en trouwen, als het overlijden en begraven apart vermeld.

Het consequente gebruik van achternamen in de Nederlanden is wisselend.
In het noorden en oosten zelfs afgedwongen en pas vanaf 1816 algemeen.
Op deze site zijn gevonden achternamen, gebruikt door kinderen, veelvuldig
doorgetrokken naar de betreffende vaders, dit ondanks het feit dat deze in
de diverse boeken alleen met hun Patroniem geduid worden.          
Dit uit de overweging deze internet-publicatie overzichtelijk te houden en zij ....
die in de renaissance leefden wisten toch ˇˇk niet dat we die tijd nu zo noemen.

Zoals op alles, is ook hierop af te dingen. Voor specifieke vragen staan we open.

Zoals al gezegd U mag alles overnemen,   maar bedenk wel:


Deze publicatie op internet bestaat uit het tonen van onze versie van
een legpuzzel met voorouders. Niets meer en niets minder.   Immers:
Als er geen notariŰle aktes te vinden zijn waaruit bloedverwantschap
blijkt, dan zijn verbindingen tussen kinderen en hun ouders pas vanaf
de invoering vanaf de Burgerlijke Stand met "zekerheid" vast te stellen.
Zekerheid hier tussen aanhalingstekens, want ook de BS is opgemaakt
n.a.v. een verklaring door een welwillende burger aan de ambtenaar.

DE SCHEIDING TUSSEN VOOR EN NA DE BURGERLIJKE STAND

Met een overlijden in 1811, ben je meestal nog nÚt zeker van die ouders.
Daarna en bij het ontbreken van notariŰle aktes, zijn doopinschrijvingen de
enige bron van gegevens. Voor ons is het hierdoor een legpuzzel geworden.
Een kwestie van combineren met patroniemen en het gebruik maken van de
ingewortelde gewoonte dat hun kinderen vernoemd worden naar hun ouders,
dit alles weer in combinatie met het ontbreken van andere mogelijkheden.

Een deel van onze gegevens is op deze manier tot stand gekomen, m.a.w.
nÝets van wat U ziet,   "is zeker",   tot U dezelfde conclusie trekt.
Of een andere en als die beter lijkt dan de onze,   een mailtje is welkom.

DE BRONNEN VAN ONZE PAGINA'S


Het archief van de genoemde plaats bij de betreffende gebeurtenis.
Internet bronnen, zoals onder te zien in het naamoverzicht, Familysearch
en via andere genea zoekmachine's waarop hieronder nog een toelichting.

In het algemeen laten zoekmachine's "slechts" 40 tot 60 % van het werkelijke
aanbod zien in hun overzicht met gevonden items na het invoeren van een term
Zo zal het ook ˙ vast eens verrast hebben dat je plotseling een verwijzing krijgt
naar een pagina en dat je dan ziet dat die al heel wat jaren op het net staat.

Dit verschijnsel zie je bij alle zoekmachine's, ook bij Familysearch. Wat vandaag
niet te vinden is, staat er morgen of volgende week wel. Wat je niet vindt op man's
naam komt wel bij vrouw's naam en andersom. Bij de invulling van exact jaar wel
en bij 'n jaarloze niet en andersom. Logica, anders dan steeds zoeken op dezelfde
termen ontbreekt. Wij ervaren dat dagelijks intypen van dezelfde zoekterm loont.

Een overzicht met verwante namen, onder de knop "Aansluitende pagina's".

Mijn dank aan al die mensen die ISIS-systemen zoals te Middelburg en elders mogelijk maken.

Maar ook aan al die anderen die informatie op internet zetten, daarom wilde ik niet achterblijven.


Alle gegevens komen uit openbare bronnen, maar ... .

Het staat U vrij daar op- en of aanmerkingen over te maken.


Is het echt waar!? Hebben alle personen in Nederland met de naam Riemens

een verbinding met de hier vermelde Jan Riemens, geboren circa 1610.

-

Alle personen die hier staan vermeld in ieder geval wel!

Alhoewel, er zijn een aantal personen "ouderloos", de aansluiting is nog niet gevonden.   :-(

Weet U aanvullingen of er zijn onjuistheden, dan hoor ik die graag van U.
Na Uw bijdrage naar een bestaande vermelding een stamreeks retour.


-

Iedereen heeft zo zijn reden te gaan stambomen.

Bij mij begint het met het in kaart brengen van de vele "tantes" met dezelfde voornaam.

De meeste heb ik als kind wel gezien, maar de familierelatie is mij nu pas duidelijk.

De kontakten tussen neven en nichten berusten vaak op een praktische basis.

De vriendschap tussen mijn vader en zijn neef Simon Schenke bijvoorbeeld.

Deze "neef relatie" komt tot stand door hertrouw, nadat de resp. echtgeno(o)te is overleden.

Er ontstaat zo een familietak met (half) broers en zussen met de bijbehorende, verschillende,

achternamen en ouderparen.   Simon Schenke is een van deze kinderen en woont in Amsterdam,

vanwege zijn gezondheid moet hij lange tijd in de zeelucht verblijven.

Er is een oplossing binnen de familiekring, Simon komt een jaar bij Jaap in huis wonen.

En ook: Waarom overlijdt de "Amsterdamse" Johannes Lucas te IJsselmonde?

Daar blijkt neef Cornelis te wonen met zijn vrouw Antonia de Waal, er zijn daar kinderen

in dezelfde leeftijd zodat ze de kleine Johannes te drinken kan geven.

Veel relaties zijn nu bekend en ook hoe verhalen van onze (schoon) ouders daarin passen.

Toch zijn er nog knellende vragen, vragen waarop je graag een antwoord zou hebben.

-

Vandaar deze publikatie van gevonden gegevens. Met als doel:
Niet alleen het uitwisselen van gegevens over data, maar ook het vinden van antwoorden.

Het zo korrekt mogelijk onder elkaar zetten op zich, heeft mij veel genoegen verschaft.

Soms denk ik wel eens, dat ik, door het publiek te maken, iemand anders

daarmee een deel van een leuke (puzzel) hobby heb ontnomen.

Terug naar de   Homepage.